НСИ-информация за лекари

Добър ден,Приложено изпращам писмо от НСИ и приложена към него информационна брошура (  Умирания по причини – обхват и качество на статистическата информация ),  за да се  информират лекарите, отговорни за сертифицирането на смъртта , относно важността на изготвяните от тях първични