Приложено изпращам Предложения, получени от НЗОК по НРД МД 2023-225
https://blsbg.com/bg/predlozheniiata-na-nzok-po-nrd-2023-2025-opit-za-unizhenie-na-lekarite-bez-argumenti_p11438.html

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА НЗОК ПО НРД 2023 – 2025 – ОПИТ ЗА УНИЖЕНИЕ НА ЛЕКАРИТЕ БЕЗ АРГУМЕНТИИзвадка от предложенията на НЗОК за НРД за медицински дейности 2023- 2025 г. 1. НЗОК предлага дс отпадне текстът, че неусвоените средства по съответните редове (ПИМП, СИМП, МДД, БМП) се използват за плащания само по тези …blsbg.com

Лек ден!

Поздрави, 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР

БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ 

Адрес: гр. София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15 

Тел.: +359 2 954 11 69

Имейл: blsus@blsbg.com 

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА НЗОК ПО НРД 2023 – 2025