Уважаеми лекари,

от 01.01.2023 година членският внос към РК на БЛС става 15,60 лева.

73-ят Извънреден Събор на БЛС, който се проведе на 10.12.2021 година взе Решение месечния членски внос на лекарите от 01.01.2022 година да бъде 2 % от минималната работна заплата за страната.

ОТ 1 ЯНУАРИ 2023 ГОДИНА МЕСЕЧНИЯ РАЗМЕР НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС Е В РАЗМЕР НА 2% ОТ МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА – 15,60 лева

ВАЖНО! ПРОМЯНА В РАЗМЕРА НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС!