П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ЛЕКАРИ, ЧЛЕНОВЕ НА РК НА БЛС – ЯМБОЛ,

Управителният съвет на РК на БЛС ви кани на среща – вечеря на 07 април 2023 г. от 19.30 часа в Ресторант „Кабиле“ по повод Световния ден на здравето.

Вечерята за членовете на Колегията е за сметка на РК на БЛС. В случай, че желаете да дойдете с придружител е необходимо да заплатите куверта на придружителя.

Моля, желаещите да присъстват на вечерята да уведомят най-късно до 31.03.2023 г. на телефон: 0896 56 63 74 – Люба Митева, техн. сътрудник.

ВАЖНО ! ВАЖНО! ВАЖНО! ДО ВСИЧКИ ЛЕКАРИ, ЧЛЕНОВЕ НА РК НА БЛС!