Здравейте, колеги,

Училище за ваксини се завръща през септември с атрактивна тема:

Ще ви очакваме на:

Дата: 20 септември 2023 г. /сряда/

Начален час: 18:30 часа

Място: CredoWeb, секция “Училище за ваксини”

Говорители ще бъдат:

●       проф.  д-р Борис Богов, началник на клиника по вътрешни болести  при УМБАЛ “Св. Анна”, София;

●        д-р Христиана Бацелова, д.м., Катедра по Епидемиология и МБС, ФОЗ, МУ-Пловдив

Специалистите в различни направления ще представят теми, свързани с ваксинопрофилактика, погледната от различни ъгли. Много българи живеят с хронични заболявания и е важно вие – техните лекуващи лекари да може да ги информирате своевременно. В същото време в началото на учебната година, когато хиляди деца започват да посещават детско заведение или училище, е важно да получим актуална информация относно рисковете от ваксинопредотвратими заболявания.

Програма:

18.30 – 18.40 – Откриване и приветствие – Момчил Баев, д.м., Председател на Фондация Астра Форум.

18.40 – 19.00 – Показания и противопоказания за имунизация при лица с бъбречни заболявания, проф. д-р Борис Богов, д.м.

19.00 – 19.10 – Въпроси и дискусия

19.10 – 19.20 – Представяне на “Втора Национална конференция по ваксинопредотвратими заболявания”, 10-12 ноември, 2023 – Момчил Баев, д.м., председател на Фондация Астра Форум

19.20 – 19.40 – Рисковете от ваксинопредотвратими заболявания със започване на новата учебната година, д-р Христиана Бацелова, д.м.

19.40 – 19.55 – Дискусия с аудиторията и въпроси

19.55 – 20.00 – Обобщение и закриване

Уебинарът се провежда в партньорство с УНИЦЕФ и СЗО в България.

Очакваме Ви!

Поздрави,

Нина Тодорова

+359883481235

Фондация Астра Форум

Училище за ваксини