Уважаеми колеги,
Днес, 5.10.2023 г. беше подписано указание между БЛС и НЗОК, в  което са включени текстовете на Указание РД -16-12/20.02.2020 г. , относно:1. задължителни звена и медицинска апаратура, неналични на територията на ЛЗ (по договор с друго ЛЗ),   за които се разрешава осигуряването им по договор с друго ЛЗ, намиращо се на територията на цялата страна, ако съответното звено липсва на територията на населеното място.
2. Възможност  ЛЗ, които нямат ОАИЛ да изпълняват в условия на спешност  КП №№ 16, 27, 29, 33, 35, 50, 51, 52, 160, 162, 163, 164, 165, 177, 183, 184, 195 и 196, ако имат  обособени интензивни легла  в съответната структура, по която е пътеката (вътрешно отделение/кардиология, неврология, АГ, хирургия) или друго отделение на болницата.
3.Указание относно КП 217.1 и 217.2
Приложено Ви изпращаме новото указание РД -16-66 от 5.10.2023 г. за да се запознаете с него. 

Поздрави, 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР

БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ 

Адрес: гр. София 1606, ул. „Доспат“ № 2

Имейл: blsus@blsbg.com 

РД-16-66 от 05.10.2023 г. УКАЗАНИЕ