Управителният съвет на РЛК – Ямбол ви кани да отпразнуваме заедна професионалния празник на лекаря

на 20 октомври 2023 г. от 19,30 часа в ресторант „Кабиле“ / ул. „Търговска“/.

Моля, в срок до 17.10.2023 г. да потвърдите участието си на тел. 0896566374 – Люба Митева или в офиса на Колегията.

С уважение,

д-р Петър Папашимов, Председател на РК на БЛС

П О К А Н А