ЗДРАВНО-ПРОСВЕТНА ЛЕКЦИЯ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ЗДРАВНО-ДУХОВНАТА КУЛТУРА


Преди 2 години обявихме, съвместно с председателя на БЛС д-р Иван МАДЖАРОВ, 25 ноември, Деня на св. Климент ОХРИДСКИ – просветител и лечител, за Ден на Здравно-духовната култура и призовахме колегите на или около тази дата да изнасят здравно-просветни лекции по училищата.Сторихме това съвместно с проф. Жени СТАЙКОВА във Френската гимназия. Темата беше „Социално-значимите и сексуално-преносимите болести“. Лекцията премина при голям интерес.Надяваме се и други колеги да просветят българските деца относно здравословния начин на живот.


Д-р Тотко НАЙДЕНОВ  

ДЕН НА ЗДРАВНО-ДУХОВНАТА КУЛТУРА