Скъпи колеги,
Етичният кодекс на БЛС едва ли е широко познат на колегите, да не говорим – на студентите-медици (а и интересуват ли се от него?). Има ли часове в Медицинските Университети по история и етика на медицината? Изучават ли простичките принципи на Холистичната медицина (включваща не само точната диагностика и правилното лечение, но също – и доброто отношение към пациента, неизменното човеколюбие и съчувствие, упътването, насочването към възстановяване и предпазване от усложнения)? Предлагам следния проект за основните принципи в лекарската практика, които си позволих да извлека и обобщя от делото и живота на проф. Константин ЧИЛОВ (1898 – 1955) и останалите класици на българската медицина, с цел разпространение сред съсловието и студентите-медици:

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ В ЛЕКАРСКАТА ПРАКТИКА
1. Уважавай Живота! Почитай Учителите и Колегите! Грижи се за Болния.Всеки Човек има право да боледува и оздравява, да страда и да умира с Достойнство.
2. Спазвай правилата на Холистичната (цялостната) медицина (всичко се прави в интерес на Пациента):# изслушвай го, като го гледаш в очите, и го прегледай без признаци на високомерие, студенина и отекчение („Грижи се за болния, все едно, че ти е най-близък роднина“, проф. К. ЧИЛОВ); # съчувствай на болките и тревогите му; # вдъхни му вяра и смелост в изцелението („Ще се найде ляк!“, проф. К. ЧИЛОВ); # назначи му необходимите изследвания; # ако поставянето на диагнозата те затрудни – не се срамувай да потърсиш съдействието на по-опитния специалист; # назначи точното лечение, без излишна полипрагмазия; # след излекуването го насочи към подходяща рехабилитация (възстановяване);# никога недей да злословиш по колегите и да обсъждаш техните дейности пред пациентите.# „У човека всичко трябва да е прекрасно – и облеклото, и поведението, и постъпките!“ (д-р Антон ЧЕХОВ); най-вече – у Лекаря! 
3. Нека те ръководи основното изречение в Хипократовата клетва:“Ще пазя живота си чист и почтен, както и моето изкуство.“ 
4. Помни и осмисли определението на Хипократ: „Лекарят е философ, на боговете равен.“
5. Празнувай съсловния Ден на българския лекар/19 октомври и отбелязвай Деня на Спасението/15 август, създаден в памет на д-р Стефан ЧЕРКЕЗОВ и десетките колеги, починали при спасяване на своите пациенти.
Защото Медицината е не само човеколюбие, квалификация и колегиалност, но също – и Духовност.Добрият лекар е най-стойностният член на обществото и земен покровител на своя народ, по подобие на нашия патрон св. Иван РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ (ок. 876 – 946) е най-великият български светец и неговият небесен покровител. . 

Д-р Тотко НАЙДЕНОВ, уредник на Клуб „История и етика“ на БЛС, член на Централната Етична комисия на БЛС,гл. редактор на в.“Български лекар“, носител на Почетен знак – златен на МЗ, на БЛС и на „Мати Болгария“, и на Почетен знак за хуманност „Анри Дюнан“ на БЧК, автор на над 60 книги предимно на лекарска историческа и духовна тематика

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ЛЕКАРСКАТА ПРАКТИКА