На вниманието на Ректорите на МУ и Деканите на ФОЗ в странатаКОПИЕ: УС на БЛСКОПИЕ: Централна комисия по професионална етика на БЛСКОПИЕ: РЛК в страната

ИНИЦИАТИВНО ПИСМО 
от д-р Тотко НАЙДЕНОВ, # гл. редактор на в. „Български лекар“, член на ЦКПЕ, уредник на Клуб „История и етика“ на БЛС, # носител на Почетен знак – златен на БЛС, на МЗ и на „Мати Болгария“, Отличие „За утвърждаване авторитета на лекарското съсловие“ на БЛС; Почетен знак за хуманност „Анри Дюнан“ на БЧК, Почетен знак на МУ – Пловдив, Златен Почетен герб на гр. Ямбол; Наградата за публицистика на СБП/2023; „Златното перо“ на СБЖ;създател на Деня на българския лекар/1994, Деня на Спасението/2005 и Чилови дни/1998, # автор на над 60 документално-публицистични и белетристични книги предимно на лекарска тематика („Аз, Лекарят“, „И волята е лекарство“, „Кратка история на медицината и лекарска етика“, „Забравеният Хипократ“, „Една болница, едно сърце“, „Незабравимите софийски професори по медицина“, „Книга за българските хирурзи“,  „Съдба, наречена хирургия“, „Светейки на другите – изгарям!“, „222 любовни лекарски истории“, „Весел лекарски Декамерон по време на Корона-вирус“, „Хапче за сърце“, „БЛС – кратка история през погледа на един очевидец“ и мн. др., тефтерчетата „Българските лекарски емблеми“ и „Пирогов“ – между „Осанна!“ и „Разпни го!“ и пр.)

УВАЖАЕМИ РЕКТОРИ на МУ и ДЕКАНИ на ФОЗ в СТРАНАТА,УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ на УС на БЛСУВАЖАЕМИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ на УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ и ОБЛАСТНИТЕ БОЛНИЦИ, УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА цкпе,УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ на УС на РЛК в СТРАНАТА    

Не искам да обвинявам никого, но сме свидетели на тревожно разрастване на неподходящо, абсолютно недопустимо за най-хуманната професия, често пъти отблъскващо – грубо, студено и безчувствено! –  поведение от страна на някои лекари, особено  на по-младите, спрямо пациентите, макар че от тях си вадят препитанието и зависи авторитетът им. Сигурно ще се съгласите с това тъжно обобщение, на което няма друго обяснение, освен лошото възпитание – домашно, но и в университетите! – на студентите-медици.Нито лев не струва едно вежливо „Добър ден“, обръщение по име, внимание, изразяване на съчувствие и загриженост към болния, без недостъпност и надменност, с упътване към рехабилитация и пр. А дали Холистичната (цялостната) медицина, която включва всички тези елементи, е в основата на обучението, провеждащо се във вашите МУ и ФОЗ? И практикуват ли я нашите водещи лекари от Областните болници?
# Цели 70 години – от малко дете! –  съм наблюдавал и анализирал поведението на българските лекари (лекарски син, 6 години лекарска практика във всички сфери – ординатор в Кардиологично отделение, участъков терапевт, десетки дежурства в „Бърза помощ“, селски лекар) и със сигурност никой друг в България не е писал писал толкова много за тях (46 години медицински журналист и публицист – във в. „Здравен фронт“, откъдето бях уволнен лично от акад. Ат. Малеев, защото се осмелих да искам повишение на заплатите на лекарите и разрешение на частната им практика/1982,  в. „Земеделско знаме“ и от 1993 и досега – гл. редактор на в. „Български лекар“, който отново е орган на БЛС, да не говоря за над 60-те ми книги); възстановител на БЛС/1989, един от съавторите на първия му Устав и съорганизатор на Учредителното му Общо събрание/13 януари 1990; по два мандата член на УС на БЛС, на УС на Столичната лекарска колегия и на ЦКПЕ); създател на Пресцентъра на МЗ/1991 и съветник на четирима здравни министри (д-р Танчо Гугалов, проф. Радослав Гайдарски, д-р Евгений Желев, д-р Стефан Константинов).
# По мои предложения бяха наименовани на лекари: две улици в София – на проф. К. Чилов (в „Дианабад“) и на д-р Стефан Черкезов (в „Люлин“), Хирургичен комплекс „Д-р Васил Ковачев“ (в Ямбол), Клиника по гръдна хирургия „Проф. Станко Киров (в Нац. Онкологична болница); бяха дадени званията „Свещено място на българската медицина“ (на родното село на проф. Чилов Славейно, Смолянско), „Град на фармацията“ (на Дупница), и „Град на здравната култура (на Кърджали); беше изграден Параклис (в двора на Ректората на МУ – Пловдив) и сътворен бюст-паметник на д-р Стефан Черкезов (в новата Централа на БЛС); беше създаден Клуб „История и етика“ на БЛС.   # Очаквам мнение на съответните ректори на отколешните ми предложения за: назоваване на Клиника по вътрешни болести на името на акад. Чудомир Начев и Катедра във ФОЗ – на друг непрежалим колега проф. Веселин Борисов (в София); на Клиника по вътрешни болести на името на проф. Богоя Юруков и проф. Антон Митов (Пловдив), на Аудиторния комплекс на името на строителя му доц. Георги Паскалев (Пловдив). 
# Ето защо си позволявам правото (и, моля, не го приемайте като натрапване!) да ви предложа за обсъждане, с евентуални допълнения, за разпространение сред студентите или отхвърляне – по ваша преценка – на примерен текст на ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ на лекарската практика и поведение, извлечени от живота и делото на проф. К. Чилов и нашите именити предшественици; с което целя – може би наивно-романтично – повишаване етиката и духовността на колегите (стига да искат да го прочетат и вникнат в предложенията ми, ако бъдат одобрени от вас). Защото без Човеколюбие и Духовност лекарската професия е безпредметна и безсмислена: хората затова вече масово се самолекуват по Интернет. А това означава по-малко пациенти (съответно – доходи…) и хронифициране на заболяванията, съответно – по-трудно лечение. Изпращам ви проекта отделно. Имате право да го разпространявате он-лайн и качвате на сайтовете си, както и да го препращате на когото прецените.Нека не забравяме, че един ден всички ние също ще бъдем пациенти…

# Имам отделна молба към ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ на Университетските и Областните болници, в качеството ми на дългогодишен член на Съюза на българските писатели. Нашите писатели в болшинството си са в напреднала възраст. Те могат да ни бъдат полезни, възпявайки лекарския труд и усилия. С УМБАЛ „Св. Анна“ имаме договор за взаимопомощ: да приемат и се грижат с предимство за членовете на СБП. Вярно, пред болестта всички сме равни, но тези хора ще ви бъдат особено признателни.
   Бъдете здрави!
Ваш
д-р Тотко НАЙДЕНОВ, 0888/80-23-54

ИНИЦИАТИВНО ПИСМО от д-р Тотко НАЙДЕНОВ