МОЖЕТЕ ДА ГИ ПРОДЪЛЖИТЕ  ЗА СРОК ОТ 1 г. ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

СРОК ЗА ЗАПЛАЩАНЕ – 26.03.2024 Г. ПО БАНКОВ ПЪТ ИЛИ В ОФИСА НА РК НА БЛС – ЯМБОЛ

НЯМА ПРОМЯНА НА ЦЕНАТА КАКТО Е ВИДНО ОТ ТАБЛИЦИТЕ! НЯМА ПРОМЯНА И НА БАНКОВАТА СМЕТКА НА КОЛЕГИЯТА,

БАНКОВА СМЕТКА

Уни Кредит Булбанк – клон Ямбол

IBAN: BG 35 UNCR 9660 1085 5023 15

BIC код: UNCRBGSF

Получател: РК на БЛС – Ямбол

НУЖНО Е САМО ДА ОТБЕЛЕЖИТЕ ИМЕТО И ЗА ЗАСТРАХОВКА!

УВАЖАЕМИ ЛЕКАРИ, ВАШИТЕ ЗАСТРАХОВКИ ПРОФЕСИОНА ОТГОВОРНОСТ, СКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ 2023 г. ПО ПРОГРАМАТА НА КЗЦ „БУЛСТАР” ЗА ЛЕКАРИ ОТ ЯМБОЛ ИЗТИЧАТ НА 02.04.2024 г.