ПРЕПРАЩАМ ВИ МОЛБА НА Д-Р ВЕЛИКОВ ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТА

Казвам се д-р Петър Красимиров Великов и провеждам изследване като част от магистърска си теза по обществено здраве на тема  „Анализ на готовността на здравните работници и студенти за ваксинация срещу грип в България“.
Проучването получи разрешение от Етична комисия (КЕНИМУС) към Медицински университет – София и провеждането се планира между  м. април и юни 2024 г. Като част от него ще поканя здравни работници и студенти в България да споделят отношенията си към ваксинацията срещу грип и факторите, влияещи на готовността им за ваксинация.

С цел да събера възможно повече данни планирам  да се свържа с всички лекари, за което Ви моля да ми съдействате. 
Анкетата ще бъде налична както онлайн, така и като хартиен вариант, който ще разпространя до съгласилите се представители. При успешно завършване на проучването планирам да представя резултатите по време на тазгодишната конференция по ваксинопредотвратими заболявания.
Бихте ли ми съдействали като разпространите анкетата чрез Вашата мрежа? 
Оставам на разположение при въпроси и коментари.
С уважение,д-р Петър Великов––––––––––––––––––––––––––––Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински университет – СофияСпециализирана болница за активно лечение на инфекциозни и паразитологични болести (СБАЛИПБ) „Проф. Иван Киров“, София.Катедра по глобално обществено здраве, Университет в Цукуба, Япония. 

Tel: (+359) 896 000 721 | petar.kr.velikov@gmail.com | s2321457@u.tsukuba.ac.jp | 116278@students.mu-sofia.bg

Предстоящо проучване: готовността на здравните работници и студенти за ваксинация срещу грип в България