Уважаеми колеги,
Приложено изпращаме писмо покана за участие в Национална конференция с международно участие на тема:

Обществено здравеопазване. Регионални проблеми и възможности за решение.
Поздрави

– 
Best regards, / С най- добри пожелания,
SEEMF Secretariat/ Секретариат на ЮЕМФNEW WEBSITE: WWW.SEEMFCONGRESS.COM

ПИСМО – ПОКАНА БУЛ МЕД