Уважаеми представители на Регионалната колегия към Български лекарски съюз,
Обръщаме се към Вас с молба да участвате в анкета, която изследва отношението медицинските специалисти, специализанти и студенти в България към ваксинацията срещу сезонния грип. Тази инициатива е насочена към  лекари, медицински сестри, акушеркикоито участват пряко или непряко в лечение, диагностика или консултация на пациенти с грип или пациенти от високорисковите групи
Анкетата се състои от 35 въпроса и отнема приблизително 10 минути за попълване. Проучването е одобрено от етичните комисии на Медицински университет – София (КЕНИМУС) и Университета в Цукуба, Япония. Целта ни е да съберем данни за готовността за ваксинация срещу грип и влиянието на различни фактори върху това решение. 
Вашият принос е от съществено значение за успеха на това изследване, и се надяваме да получим вашето мнение. Анкетата може да бъде попълнена онлайн чрез следния линк: https://www.smartsurvey.co.uk/s/DVH1RM/. Също така можете да използвате прикачения QR код. И не на последно място, ако предпочитате, можем да ви изпратим хартиени копия на анкетата до посочен от Вас адрес.  
Моля Ви да препратите това писмо и анкетата към Вашите членове и колеги. Всяко мнение е важно за нас, и затова разчитаме да стигнем до възможно повече студенти и медицински специалисти.
Ако имате допълнителни въпроси или нужда от информация, моля не се колебайте да се свържете с д-р Петър Великов на телефон +359 896 000721 или на имейл адрес s2321457@u.tsukuba.ac.jp.
Благодарим Ви за вашето съдействие и участие. 
С уважение,
д-р Петър Великов –––––––––––––––––––––––––––– Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински университет – София Специализирана болница за активно лечение на инфекциозни и паразитологични болести (СБАЛИПБ) „Проф. Иван Киров“, София. Катедра по глобално обществено здраве, Университет в Цукуба, Япония. Tel: (+359) 896 000 721 | petar.kr.velikov@gmail.com | s2321457@u.tsukuba.ac.jp | 116278@students.mu-sofia.bg

Проучване: готовност на медицинския персонал и на студентите за ваксинация срещу грип в България