Изисквания на НЗОК при лечение на хипопитуитаризъм и дефицит на растежен хормон в извънболничната помощ

Изисквания на НЗОК при лечение на повишена продукция на растежен хормон при акромегалия и хипофизарен гигантизъм в извънболничната помощ

Изисквания на НЗОК при лечение на хиперпролактинемия в извънболничната помощ

Изисквания на НЗОК за лечение синдром на Cushing с хипофизарен произход в извънболничната помощ

Изисквания на НЗОК за провеждане на лечение при болест на Паркинсон в извънболничната помощ и проект на Изисквания за провеждане на лечение при болест на Паркинсон в терминален стадий в извънболничната помощ

https://blsbg.com/bg/proekti-za-obszhdane-i-obshchestvena-konsultatsiia_c126

Проекти за обсъждане и обществена консултация