Проекти за обсъждане и обществена консултация

Изисквания на НЗОК при лечение на хипопитуитаризъм и дефицит на растежен хормон в извънболничната помощ Изисквания на НЗОК при лечение на повишена продукция на растежен хормон при акромегалия и хипофизарен гигантизъм в извънболничната помощ Изисквания на НЗОК при лечение на