Адрес: гр. Ямбол, п.код 8600, ул. “Панайот Хитов” 30 – административна сграда, ет.1 п.к. 98
Обслужваща банка: УниКредит Булбанк-клон Ямбол
IBAN: BG35 UNCR 9660 1085 5023 15
BIC: UNCRBGSF
e-mail: bls_yambol@abv.bg
Председател на РК на БЛС-Ямбол: Д-р Петър Михайлов Папашимов, GSM: 0878951157
Организационен секретар: Д-р Митко Вълканов Димитров
Технически секретар: Люба Митева, GSM: 0896566374
Работно време: 12.00 ч. – 16:00 ч.