УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Д-р Петър Михайлов Папашимов
Завършил е висше медицинско образование през 1983 г. във ВМИ “И.П.Павлов” гр.Пловдив. Има призната специалност по хирургия. Работи в Хирургично отделение при “МБАЛ – Св.Пантелеймон” АД гр.Ямбол. Председател на колегията от 29.03.2018 г.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Д-р Стоян Михов Кунчев
Завършил е висше медицинско образование през 1979 г. в Медицинска академия – гр.София. Има признати специалности по вътрешни болести и кардиология. Работи като специалист-кардиолог на индивидуална практика. Зам.председател на колегията от 29.03.2018 г.
Д-р Георги Илиев Манчев – специалист по Анестезиология и интензивно лечение. Зам.председател на колегията от 29.03.2018 г.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР:
Д-р Митко Вълканов Димитров – специалист по Пневмология и фтизиатрия

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

 1. Д-р Бистра Стоичкова Пешева
 2. Д-р Венцислав Иванов Славов
 3. Д-р Петя Николаева Качулева
 4. Д-р Маргарита Куртева Радева – Димитрова
 5. Д-р Даниела Стефанова Джамбазова

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Д-р Деян Борисов Кунев

ЧЛЕНОВЕ

 1. Д-р Николай Стефанов Николов
 2. Д-р Иван Стоянов Димитров

КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Д-р Веселин Сотиров Цонев

ЧЛЕНОВЕ

 1. Д-р Радостина Христова Калчева – Николова
 2. Д-р Мария Стойчева Милева
 3. Д-р Детелина Иванова Пехливанова – Василева
 4. Д-р Антон Стоянов Иванов
 5. Д-р Веселина Михайлова Коева
 6. Д-р Янка Георгиева Димитрова