УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО

ВСЕКИ ЛЕКАР ЛИЧНО ДА СИ СЪЗДАДЕ ПРОФИЛ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА БЛС WWW.BLSBG.EU ОТ МЕНЮ „ЗА ЧЛЕНОВЕ”; „СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФИЛ”. ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ПРОФИЛ Е НУЖНО E-MAIL-а, ЧРЕЗ КОЙТО СЕ ПРАВИ РЕГИСТРАЦИЯТА, ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА Е БИЛ ПОДАДЕН В КОЛЕГИЯТА И