БЛС СТАРТИРА НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА СРЕД ЛЕКАРИТЕ И РАБОТАТА ИМ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Уважаеми колеги, Ще Ви бъдем благодарни ако се включите и помогнете за разпространяването и популяризирането на Националното проучване на БЛС сред лекарите у нас! Вашето мнение е важно за нас! БЛС СТАРТИРА НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА СРЕД ЛЕКАРИТЕ И РАБОТАТА

ИНСТРУЦИЯ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ КРЪВНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА SARS, CoV-2, ПРИЧИНИТЕЛ НА COVID-19, С БЪРЗ ТЕСТ:

I. Индикации и подготовка на пациента: 1.Пациентите се приемат за изследване в лабораторията, когато са: – насочени от лекар, с препоръка в писмен вид в свободен текст или с бланка на лабораторията, изпратена до лечебните заведения, които я назначават. Бланката

ЗАПОВЕД № РД-01-130/17.03.2020 г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,  На основание чл. 63 от Закона за здравето, чл. 29 от Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението

Застраховане на „Професионална отговорност на лицата упражняващи медицинска професия“ по програмата на КЗЦ „БУЛСТАР“

Уважаеми лекари, В прикачените файлове може да се запознаете с условията, при които може да се застраховате за допълнителна доброволна застраховка и за задължителна застраховка/ за лекарите, които работят в извънболничната помощ/ по програмата на КЗЦ „БУЛСТАР“.

Протокол от проведена на 28.01.2020 г. среща

Уважаеми колеги, Изпращаме Ви протокола от проведената на 28.01.2020 г. среща междупредставители на НЗОК, БЛС и Специалност – Анестезиология и интензивно лечение във връзка с разглеждане и обсъждане за постъпили сигнали за неточности в текстовете на НРД за медицински дейности

УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО

ВСЕКИ ЛЕКАР ЛИЧНО ДА СИ СЪЗДАДЕ ПРОФИЛ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА БЛС WWW.BLSBG.EU ОТ МЕНЮ „ЗА ЧЛЕНОВЕ”; „СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФИЛ”. ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ПРОФИЛ Е НУЖНО E-MAIL-а, ЧРЕЗ КОЙТО СЕ ПРАВИ РЕГИСТРАЦИЯТА, ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА Е БИЛ ПОДАДЕН В КОЛЕГИЯТА И